Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu ogłasza Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Reszlu Specjalista ds. kadr i księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy

2018.09.28


2018.10.15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu zapytanie ocenę pn.
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu


2018.07.17


2018.07.27

Informacja o zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego.


2018.07.06

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup stacjonarnych komputerowych jednostek centralnych


2018.04.06


2018.04.20


2018.04.24

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
na dostawę pn.: „Zakup Pieca konwekcyjnego”


2018.03.05


2018.03.15


2018.03.19

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr3 w Reszlu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 3

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4
 5. Załącznik nr 5
 6. Załącznik nr 6
 7. Załącznik nr 7
 8. Załącznik nr 8
 9. Załącznik nr 9
 10. Załącznik nr 10
 11. Załącznik nr 11
 12. Załącznik nr 12
 13. Załącznik nr 13
 14. Załącznik nr 14

2018.01.19


2018.02.06


2018.02.13

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Marii Dąbrowskiej
ul. M. Konopnickiej 2
11- 440 Reszel
Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

DYREKTOR SZKOŁY: Edward Szmul

strona internetowa: sp3.reszel.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Marii Dąbrowskiej
ul. M. Konopnickiej 2
11- 440 Reszel
Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

DYREKTOR SZKOŁY:
Edward Szmul

ePUAP - logo