Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Przetarg nieograniczony

Uwaga.

Dotyczy błędnie podanych terminów w: Ogłoszeniu ofertowego przetargu oraz Formularzu specyfikacji warunków przetargu na Dzierżawę lokalu sklepiku szkolnego w obiekcie sali sportowej ul. Chrobrego 5A przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu dotyczących:

terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert.

Sprostowanie,

jest termin składania ofert do dnia 26.12.2018 r. do godz. 10:00 i termin otwarcia ofert dnia 26.12.2018 r. godz. 1015 Powinno być termin składania ofert do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00 i termin otwarcia ofert dnia 28.12.2018 r. godz. 10:15 W związku z powyższym w treści informacji zmienia się zapis na obowiązujący o treści:

„Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na lokal sklepiku szkolnego” należy złożyć lub przesłać najpóźniej do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu, 11 - 440 Reszel, ul. M. Konopnickiej 2, w pomieszczeniu księgowości pokój Nr 30, (parter). Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Wydzierżawiającego a nie nadania.” oraz zmienia się na obowiązujące:

Ogłoszenie przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu sklepiku szkolnego w sali sportowej w Reszlu ul. Chrobrego 5A i Formularz Specyfikacji warunków ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu sklepiku szkolnego w sali sportowej w Reszlu ul Chrobrego 5A i zał. Nr 1, Nr 2, Nr 3.

Załączniki:

Powyższe informacje i zmiany są obowiązujące.

 


Wprowadzono zmiany: 2018.12.12

Ofertowy przetarg nieograniczony na Dzierżawę lokalu sklepiku szkolnego w obiekcie sali sportowej ul. Chrobrego 5A przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu.

Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na lokal sklepiku szkolnego” należy złożyć lub przesłać najpóźniej do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu, 11 - 440 Reszel, ul. M. Konopnickiej 2, w pomieszczeniu księgowości pokój Nr 30, (parter). Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Wydzierżawiającego a nie nadania.

Załączniki:

 


Wprowadzono: 2018.12.11

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 


Wprowadzono: 2018.12.18

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu do magazynów szkolnych w Reszlu: ul. Chrobrego 5A oraz ul. M. Konopnickiej 2 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 11.00 siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Reszlu, 11 - 440 Reszel, ul. M. Konopnickiej 2 w pokoju z napisem SEKRETARIAT.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzoną nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu

Załączniki

 1. Zał Nr 1 Formularz ofertowy Części 1; 2; 3; 4 zamówienia sukcesywna dostawa art spożywczych
 2. Zmieniony Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy zaktualizowany na Części 1; 2; 3; 4 zamówienia sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
 3. Zał Nr 2 do formularza oferty Owoce warzywa, jaja konsumpcyjne
 4. Zał Nr 2 do formularza oferty Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne
 5. Zał Nr 2 do formularza oferty Ryby przetworzone i konserwowe mrożonki
 6. Zał Nr 2 do formularza oferty Różne art spożywcze
 7. Załącznik Nr 3 - oświadczenie warunki udziału dostawa artykułów spożywczych
 8. Załącznik nr 4 - oświadczenie podstawa wykluczenia dostawa artykułów spożywczych
 9. Załącznik Nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa dostawy artykułów spożywczych
 10. Wzór umowy Załącznik Nr 6 sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
 11. Załącznik Nr 7 - podwykonawstwo

 


Wprowadzono: 2018.11.28
Zmiany: 2018.11.29

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie:

 


Wprowadzono: 2018.12.14

 

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zamówienie na część 1 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu do magazynów szkolnych w Reszlu: ul. Chrobrego 5A oraz ul. M. Konopnickiej 2 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.


Wprowadzono: 2018.12.17

 Otwarcie ofert


Wprowadzono: 2018.12.06

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu ogłasza Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Reszlu Specjalista ds. kadr i księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy

2018.09.28


2018.10.15


2018.10.18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu zapytanie ocenę pn.
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu


2018.07.17


2018.07.27

Informacja o zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego.


2018.07.06

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup stacjonarnych komputerowych jednostek centralnych


2018.04.06


2018.04.20


2018.04.24

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
na dostawę pn.: „Zakup Pieca konwekcyjnego”


2018.03.05


2018.03.15


2018.03.19

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr3 w Reszlu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 3

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4
 5. Załącznik nr 5
 6. Załącznik nr 6
 7. Załącznik nr 7
 8. Załącznik nr 8
 9. Załącznik nr 9
 10. Załącznik nr 10
 11. Załącznik nr 11
 12. Załącznik nr 12
 13. Załącznik nr 13
 14. Załącznik nr 14

2018.01.19


2018.02.06


2018.02.13

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Marii Dąbrowskiej
ul. M. Konopnickiej 2
11- 440 Reszel
Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

DYREKTOR SZKOŁY: Edward Szmul

strona internetowa: sp3.reszel.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Marii Dąbrowskiej
ul. M. Konopnickiej 2
11- 440 Reszel
Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

DYREKTOR SZKOŁY:
Edward Szmul

ePUAP - logo