Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Reszlu załącza ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu do magazynów szkolnych w Reszlu: ul. Chrobrego 5A oraz ul. M. Konopnickiej 2 od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. „ oraz załączników do postępowania.

Termin składania ofert: 09.01.2024 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 12:00.

Załącznik:

 


Wprowadzono: 2024.01.02

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Wprowadzono: 2024.01.09

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Wprowadzono: 2024.01.30

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 6.

 


Wprowadzono: 2024.02.02

Informacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok

 


Wprowadzono: 2024.01.02

 

 

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Reszlu
ul. M. Konopnickiej 2
11- 440 Reszel
Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

DYREKTOR SZKOŁY: Edward Szmul

strona internetowa: sp3.reszel.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. M. Konopnickiej 2
11- 440 Reszel
Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

DYREKTOR ZESPOŁU:
Edward Szmul